Definitie suburbanisatie, wat betekent suburbanisatie

Suburbanisatie is het proces waarbij mensen vanuit stedelijke gebieden naar de voorsteden verhuizen. Het is een verschuiving van de bevolking van stedelijke naar meer landelijke gebieden. Suburbanisatie wordt vaak geassocieerd met de verstedelijking van de voorsteden, waarbij stedelijke kenmerken zoals winkels, kantoren, scholen en andere voorzieningen worden toegevoegd aan de buitenwijken.

Leave a Comment