Definitie substantieringsplicht, wat betekent substantieringsplicht

Substantieringsplicht is een verplichting om bewijs te leveren voor een bepaalde stelling of verklaring. Het is een verplichting die voortkomt uit de wet of uit een contract. In Nederland is de substantieringsplicht vastgelegd in artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek. Volgens deze wet moeten partijen die een geschil hebben, bewijs leveren voor hun stellingen. Als een partij niet aan deze verplichting voldoet, kan de rechter de stellingen van deze partij niet in overweging nemen.

Leave a Comment