Definitie stelpost, wat betekent stelpost

Stelpost is een begrip uit de boekhouding. Het is een bedrag dat in de boekhouding is opgenomen als een voorlopige post, waarvan de definitieve bestemming nog niet bekend is. Het bedrag wordt gebruikt om onzekerheden in de boekhouding te compenseren. Stelposten worden meestal gebruikt om onzekerheden in de toekomst te compenseren, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid dat er nog onverwachte kosten zullen optreden.

Leave a Comment