Definitie solvabiliteit, wat betekent solvabiliteit

Solvabiliteit is het vermogen van een bedrijf om zijn financiële verplichtingen te voldoen. Het is een maatstaf voor de financiële gezondheid van een bedrijf. Solvabiliteit wordt meestal uitgedrukt als een verhouding tussen het totale vermogen en het totale verplichte vermogen. Een hoge solvabiliteit betekent dat een bedrijf in staat is om zijn verplichtingen te voldoen, terwijl een lage solvabiliteit aangeeft dat het bedrijf niet in staat is om zijn verplichtingen te voldoen.

Leave a Comment