Definitie solidariteit, wat betekent solidariteit

Solidariteit is een begrip dat verwijst naar een gevoel van verantwoordelijkheid en verbondenheid met anderen. Het is een gevoel van medeleven en betrokkenheid bij anderen, waarbij men bereid is om te helpen en te steunen. Solidariteit is een belangrijk onderdeel van de sociale cohesie en is een van de basisprincipes van de sociale samenleving.

Leave a Comment