Definitie sociaal domein, wat betekent sociaal domein

Het sociaal domein is de verzamelnaam voor alle overheidsmaatregelen die gericht zijn op het verbeteren van de levensomstandigheden van mensen. Het omvat onder meer maatregelen op het gebied van zorg, werk, inkomen, wonen, opvoeding en onderwijs. Het sociaal domein is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten, provincies, het Rijk en andere partijen, zoals zorgverzekeraars, zorgaanbieders en maatschappelijke organisaties.

Leave a Comment