Definitie slobgaten, wat betekent slobgaten

Slobgaten zijn gaten in de grond die ontstaan door het verzakken van de grond. Ze kunnen worden veroorzaakt door het wegspoelen van grond door regen of door het verzakken van de grond door het verzakken van een gebouw of andere constructie. Slobgaten kunnen gevaarlijk zijn omdat ze mensen of voertuigen kunnen doen struikelen of vallen.

Leave a Comment