Definitie scrum master, wat betekent scrum master

De Scrum Master is een facilitator die verantwoordelijk is voor het begeleiden van een Scrum-team. Hij of zij is verantwoordelijk voor het bewaken van de Scrum-processen en -regels en het bevorderen van effectief teamwerk. De Scrum Master is een coach voor het team, helpt bij het oplossen van problemen en zorgt ervoor dat de teamleden hun verantwoordelijkheden nakomen.

Leave a Comment