Definitie representatief, wat betekent representatief

Representatief Nederlands is een term die wordt gebruikt om te verwijzen naar een bepaalde demografische groep in Nederland die als representatief wordt beschouwd voor de Nederlandse bevolking als geheel. Deze groep bestaat uit mensen van verschillende leeftijden, achtergronden en geografische locaties. Representatief Nederlands wordt vaak gebruikt in onderzoeken en studies om de resultaten te vergelijken met de Nederlandse bevolking als geheel.

Leave a Comment