Definitie remmingwerk, wat betekent remmingwerk

Remmingwerk is een techniek die wordt gebruikt om water te sturen, tegen te houden of te verdelen. Het bestaat uit een combinatie van constructies zoals dijken, dammen, sluizen, stuwen, duikers, klepstuwen en andere constructies. Deze constructies worden gebruikt om de waterstand te regelen, de stroming te beheersen, de waterkwaliteit te verbeteren en de waterbodem te beschermen.

Leave a Comment