Definitie regressietest, wat betekent regressietest

Een regressietest is een statistische techniek die wordt gebruikt om de relatie tussen twee of meer variabelen te onderzoeken. Het doel is om te bepalen of een variabele (de afhankelijke variabele) afhankelijk is van een andere variabele (de onafhankelijke variabele). De resultaten van de regressietest kunnen worden gebruikt om voorspellingen te doen over de afhankelijke variabele.

Leave a Comment