Definitie recht, wat betekent recht

Recht is een verzameling van regels die de samenleving reguleren. Het is een systeem van wetten, regels en voorschriften dat door de overheid is opgesteld om de rechten en plichten van burgers te beschermen. Recht is bedoeld om de samenleving in evenwicht te houden en conflicten op te lossen.

Leave a Comment