Definitie queer, wat betekent queer

Queer is een term die gebruikt wordt om een brede groep mensen aan te duiden die niet voldoen aan de traditionele gender- en seksuele normen. Het is een term die gebruikt wordt om mensen te beschrijven die zichzelf identificeren als homoseksueel, lesbisch, biseksueel, transgender, genderqueer, genderfluïde, genderdiverse, intersekse, aseksueel, panseksueel, polyseksueel, queer of anders.

Leave a Comment