Definitie psychische stoornis, wat betekent psychische stoornis

Een psychische stoornis is een aandoening waarbij er sprake is van een verstoring in de manier waarop iemand denkt, voelt, zich gedraagt en/of functioneert in zijn dagelijks leven. Deze verstoring kan leiden tot problemen in het sociale, emotionele, fysieke en/of cognitieve gebied.

Leave a Comment