Definitie psychische problemen, wat betekent psychische problemen

Psychische problemen zijn problemen die verband houden met de geestelijke gezondheid. Ze kunnen variëren van milde stemmingen en gedragsproblemen tot ernstige psychische aandoeningen zoals depressie, angststoornissen, bipolaire stoornis en schizofrenie. De symptomen kunnen variëren van veranderingen in stemming, gedrag, denken, gevoelens en gedrag tot ernstige psychische aandoeningen.

Leave a Comment