Definitie projectmatig werken, wat betekent projectmatig werken

Projectmatig werken is een manier van werken waarbij een project wordt opgezet met een duidelijk doel, een plan van aanpak en een tijdschema. Het doel is om een bepaald resultaat te bereiken binnen een bepaalde tijd. Projectmatig werken vereist dat er een goede samenwerking is tussen alle betrokkenen, dat er duidelijke afspraken worden gemaakt en dat er een goede communicatie is.

Leave a Comment