Definitie principe, wat betekent principe

In Nederland is het principe van de rechtsstaat van kracht. Dit principe betekent dat iedereen gelijk is voor de wet en dat iedereen dezelfde rechten en plichten heeft. Het principe van de rechtsstaat staat ook bekend als het principe van de rechtsgelijkheid. Het betekent dat iedereen gelijk behandeld wordt door de overheid en dat iedereen dezelfde rechten heeft. Het principe van de rechtsstaat staat ook bekend als het principe van de rechtszekerheid. Dit betekent dat iedereen weet wat de wetten zijn en dat de wetten worden nageleefd.

Leave a Comment