Definitie presbyteriaans, wat betekent presbyteriaans

Presbyteriaans Nederlands is een term die wordt gebruikt om de theologische en liturgische traditie van de Nederlandse Gereformeerde Kerken aan te duiden. Het is een vorm van protestantisme die sterk is beïnvloed door de leer van Johannes Calvijn. Het is gekenmerkt door een nadruk op de autoriteit van de Schrift, de verantwoordelijkheid van de gemeente, en de verplichting om de leer van Calvijn te volgen. Presbyteriaans Nederlands is ook gekenmerkt door een conservatieve benadering van de liturgie, waarbij de liturgie wordt gezien als een middel om de leer van Calvijn te verkondigen.

Leave a Comment