Definitie pojo, wat betekent pojo

POJO staat voor Plain Old Java Object. Het is een Java-object dat geen afhankelijkheid heeft van een ander framework of technologie. Het is een eenvoudig Java-object dat alleen bestaat uit variabelen, constructors, getters en setters. POJOs worden vaak gebruikt in object-georiënteerde programmeren om de code te vereenvoudigen en te verbeteren.

Leave a Comment