Definitie penetratiepolitiek, wat betekent penetratiepolitiek

Penetratiepolitiek is een politieke strategie die gericht is op het vergroten van de invloed van een bepaalde groep in een bepaalde samenleving. Het doel is om deze groep meer invloed te geven op de besluitvorming en de politieke agenda. In Nederland wordt deze strategie vaak gebruikt door minderheidsgroepen, zoals allochtonen, vrouwen, jongeren en lhbti-ers, om hun stem te laten horen en hun belangen te verdedigen.

Leave a Comment