Definitie pedagogisch klimaat, wat betekent pedagogisch klimaat

Het pedagogisch klimaat is de sfeer die in een klas of school heerst en die bepaalt hoe leerlingen en docenten met elkaar omgaan. Het pedagogisch klimaat is afhankelijk van de manier waarop leerlingen en docenten met elkaar communiceren, hoe ze met elkaar omgaan en hoe ze met elkaar samenwerken. Het pedagogisch klimaat is een belangrijke factor voor het leerproces en het welzijn van leerlingen en docenten. Een goed pedagogisch klimaat is een klimaat waarin leerlingen en docenten zich veilig voelen, waarin er respect is voor elkaar en waarin er ruimte is voor creativiteit en samenwerking.

Leave a Comment