Definitie paternalistisch, wat betekent paternalistisch

Paternalistisch is een term die wordt gebruikt om een bepaalde manier van denken of handelen te beschrijven waarbij iemand een autoritaire of beschermende houding aanneemt ten opzichte van anderen. Het is gebaseerd op het idee dat iemand die in een hogere positie staat, zoals een ouder of een leider, het beste weet wat goed is voor degenen die onder hen staan.

Leave a Comment