Definitie paradigma’s, wat betekent paradigma’s

Paradigma’s zijn een set van ideeën, waarden, theorieën, concepten en methoden die een bepaalde benadering van een bepaald onderwerp of probleem vormen. Ze worden gebruikt om de manier waarop we denken over een bepaald onderwerp te beïnvloeden. Ze kunnen worden gebruikt om een bepaalde benadering van een probleem te verduidelijken, of om een bepaalde benadering van een probleem te veranderen.

Leave a Comment