Definitie paradigma, wat betekent paradigma

Paradigma is een term die wordt gebruikt om een algemeen aanvaarde theorie of set van ideeën te beschrijven die een bepaalde manier van denken of handelen beïnvloedt. Het is een model dat wordt gebruikt om de wereld te begrijpen en om te bepalen hoe mensen zich gedragen. Het is een manier van denken die een bepaalde manier van interpreteren en begrijpen van de wereld bevordert.

Leave a Comment