Definitie palliatieve zorg who, wat betekent palliatieve zorg who

Palliatieve zorg is een vorm van medische zorg die gericht is op het verlichten van symptomen, het verbeteren van de kwaliteit van leven en het bieden van psychosociale en spirituele ondersteuning aan mensen met een levensbedreigende ziekte. Het doel is om de patiënt en hun familie te helpen om zo goed mogelijk om te gaan met de ziekte en de gevolgen ervan. Palliatieve zorg is gericht op het verlichten van pijn en andere symptomen, het verbeteren van de kwaliteit van leven en het bieden van psychosociale en spirituele ondersteuning. Het is een multidisciplinaire aanpak die zich richt op het verlichten van lijden en het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een levensbedreigende ziekte.

Leave a Comment