Definitie onvrijwillige zorg, wat betekent onvrijwillige zorg

Onvrijwillige zorg is zorg die wordt verleend aan mensen die niet in staat zijn om voor zichzelf te zorgen, of die een gevaar voor zichzelf of anderen vormen. Het kan gaan om zorg die wordt verleend in een instelling, zoals een psychiatrisch ziekenhuis, maar ook om zorg die wordt verleend in de thuissituatie. Deze zorg wordt verleend met behulp van een machtiging, die door de rechter is afgegeven.

Leave a Comment