Definitie normen en waarden, wat betekent normen en waarden

Normen en waarden zijn principes die mensen gebruiken om hun gedrag te bepalen. Ze kunnen worden gedefinieerd als de verwachtingen, overtuigingen en waarden die een samenleving of een groep mensen heeft over wat juist en verkeerd is. In Nederland zijn de normen en waarden gebaseerd op de waarden van gelijkheid, vrijheid, verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid en respect.

Leave a Comment