Definitie niveau, wat betekent niveau

Niveau is een term die gebruikt wordt om de moeilijkheidsgraad van een taal, een taalvaardigheid of een taalvaardigheidsniveau aan te geven. Het is een maatstaf die gebruikt wordt om de kennis en vaardigheden van een persoon in een bepaalde taal te beoordelen. In het geval van Nederlands is het niveau van een persoon gebaseerd op hun kennis van de Nederlandse grammatica, woordenschat, uitspraak en schrijfvaardigheid.

Leave a Comment