Definitie mss, wat betekent mss

MSS staat voor Maatschappelijk Steunsysteem. Het is een systeem dat mensen met een beperking of chronische ziekte helpt om hun leven zo goed mogelijk te leiden. Het biedt ondersteuning bij het vinden van werk, het verbeteren van de kwaliteit van leven, het vergroten van de zelfredzaamheid en het versterken van de sociale netwerken. Het MSS is een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties, zoals gemeenten, zorgverzekeraars, zorgaanbieders, werkgevers en vrijwilligersorganisaties.

Leave a Comment