Definitie moreel, wat betekent moreel

Moreel is een begrip dat verwijst naar de principes en waarden die een persoon of een samenleving als juist en goed beschouwt. Het is een verzameling van normen en waarden die mensen gebruiken om hun gedrag te beoordelen en te bepalen wat juist en verkeerd is. Moreel kan ook verwijzen naar de persoonlijke overtuigingen van een individu over wat juist en verkeerd is.

Leave a Comment