Definitie metropool, wat betekent metropool

Metropool is een term die wordt gebruikt om een grote stad of stedelijk gebied aan te duiden dat een centrum vormt voor economische, culturele en politieke activiteiten. Het is een stedelijk gebied dat een hoge bevolkingsdichtheid heeft, een hoog inkomen en een hoge levensstandaard. Het is ook een stedelijk gebied dat een belangrijke rol speelt in het nationaal en internationaal economisch verkeer.

Leave a Comment