Definitie menselijke maat, wat betekent menselijke maat

De menselijke maat is een begrip dat staat voor het streven naar een samenleving waarin mensen centraal staan. Het gaat om een samenleving waarin mensen respectvol met elkaar omgaan, waarin iedereen gelijke kansen krijgt en waarin iedereen zichzelf kan zijn. De menselijke maat staat voor een samenleving waarin mensen zichzelf kunnen ontwikkelen en waarin iedereen de kans krijgt om zijn of haar talenten te benutten.

Leave a Comment