Definitie maatschappelijke organisaties, wat betekent maatschappelijke organisaties

Maatschappelijke organisaties zijn organisaties die zich inzetten voor het welzijn van de samenleving. Ze werken aan het verbeteren van de levensomstandigheden van mensen, het versterken van de samenleving en het bevorderen van duurzame ontwikkeling. Ze kunnen worden opgericht door overheden, bedrijven, vrijwilligers of particulieren. Maatschappelijke organisaties kunnen actief zijn op lokaal, nationaal of internationaal niveau.

Leave a Comment