Definitie lobbyist, wat betekent lobbyist

Lobbyisten zijn personen of organisaties die proberen invloed uit te oefenen op politieke besluitvorming. Ze doen dit door het beïnvloeden van politici, ambtenaren en andere belanghebbenden. Lobbyisten kunnen werken voor bedrijven, organisaties, verenigingen of individuen. Ze proberen hun belangen te verdedigen door middel van het aanbieden van informatie, het voeren van campagnes en het onderhandelen met politici.

Leave a Comment