Definitie kwalitatief onderzoek, wat betekent kwalitatief onderzoek

Kwalitatief onderzoek is een onderzoeksmethode waarbij de kwaliteit van een bepaald fenomeen wordt onderzocht. Het doel is om een diepgaand inzicht te krijgen in de achterliggende betekenis van het onderzochte fenomeen. Kwalitatief onderzoek maakt gebruik van verschillende methoden, zoals interviews, observaties, documentanalyse en focusgroepen. De resultaten van kwalitatief onderzoek zijn vaak subjectief en kunnen niet worden gemeten of gewogen.

Leave a Comment