Definitie klpd, wat betekent klpd

De Koninklijke Marechaussee (KMar) is een Nederlandse militaire politieorganisatie die onderdeel uitmaakt van het Ministerie van Defensie. De KMar is verantwoordelijk voor het handhaven van de openbare orde, het verlenen van bijstand aan andere politieorganisaties, het verrichten van militaire politietaken en het verlenen van bijstand aan de burgerbevolking. De KMar is ook verantwoordelijk voor het bewaken van de Nederlandse grenzen.

Leave a Comment