Definitie kindermishandeling jeugdwet, wat betekent kindermishandeling jeugdwet

Kindermishandeling volgens de Jeugdwet is elke vorm van fysiek, psychisch of seksueel geweld, verwaarlozing of misbruik van een kind, waarbij de ouder of verzorger het kind opzettelijk schade toebrengt of het kind in een situatie brengt waarin het gevaar loopt schade te lijden.

Leave a Comment