Definitie kenmerk, wat betekent kenmerk

Kenmerken van de Nederlandse taal zijn onder andere: een hoge mate van standaardisatie, een rijke woordenschat, een hoge mate van grammaticale regelmaat, een hoge mate van fonologische regelmaat, een hoge mate van morfologische regelmaat, een hoge mate van syntactische regelmaat, een hoge mate van semantische regelmaat, een hoge mate van pragmatische regelmaat, een hoge mate van orthografische regelmaat en een hoge mate van lexicale regelmaat.

Leave a Comment