Definitie kanak, wat betekent kanak

Kanak is een term die gebruikt wordt om de inheemse bevolking van Nieuw-Caledonië aan te duiden. De term is afgeleid van het woord kanaka, dat in het Tahitiaans betekent “mens”. De Kanak zijn de oorspronkelijke bewoners van Nieuw-Caledonië en hebben een lange geschiedenis van verzet tegen koloniale overheersing.

Leave a Comment