Definitie institutioneel, wat betekent institutioneel

Institutioneel Nederlands is een vorm van Nederlands die wordt gebruikt in officiële documenten, zoals wetten, regels, verordeningen, verdragen en andere juridische documenten. Het is een formele taal die gebruikt wordt om duidelijkheid en consistentie te garanderen. Institutioneel Nederlands is vaak complexer en meer technisch dan gewoon Nederlands, en het gebruikt vaak lange zinnen en moeilijke woorden.

Leave a Comment