Definitie hso, wat betekent hso

Het Handvest Sociale Ondernemingen (HSO) is een initiatief van de Nederlandse overheid om de sociale ondernemerschap in Nederland te stimuleren. Het Handvest Sociale Ondernemingen is een samenwerking tussen de overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen. Het doel van het Handvest is om de samenwerking tussen deze partijen te versterken en de kansen voor sociale ondernemers te vergroten. Het Handvest bevat een aantal afspraken die de partijen maken om de sociale ondernemerschap in Nederland te versterken.

Leave a Comment