Definitie heterogeniteit, wat betekent heterogeniteit

Heterogeniteit is een begrip dat wordt gebruikt om verschillen tussen mensen, groepen of dingen aan te duiden. Het kan betrekking hebben op verschillen in leeftijd, geslacht, etniciteit, religie, culturele achtergrond, opleiding, inkomen, gezondheid, vaardigheden, kennis, ervaringen, waarden en overtuigingen.

Leave a Comment