Definitie hegemonie, wat betekent hegemonie

Hegemonie is een term uit de politieke wetenschap die verwijst naar de overheersende invloed van een machtige staat of groep over andere staten of groepen. Het is een vorm van machtsuitoefening waarbij een staat of groep de politieke, economische, militaire en culturele invloed uitoefent op andere staten of groepen.

Leave a Comment