Definitie handelskapitalisme, wat betekent handelskapitalisme

Handelskapitalisme is een economisch systeem waarin bedrijven en individuen vrij zijn om te handelen in goederen en diensten, waarbij de prijs wordt bepaald door vraag en aanbod. Het is gebaseerd op het principe van vrije markten, waarbij de overheid geen directe invloed heeft op de prijsvorming. Handelskapitalisme is een vorm van kapitalisme waarin de overheid geen directe invloed heeft op de prijsvorming, maar wel een belangrijke rol speelt in het bevorderen van concurrentie en het beperken van monopolies.

Leave a Comment