Definitie grondwet, wat betekent grondwet

De Grondwet is de hoogste wet van Nederland. Het is een verzameling van regels die de basis vormen voor de Nederlandse rechtsstaat. De Grondwet bepaalt de rechten en plichten van burgers, de verdeling van bevoegdheden tussen de verschillende overheidsorganen en de verhouding tussen de Nederlandse staat en andere landen. De Grondwet is in 1815 ingevoerd en sindsdien meerdere malen gewijzigd.

Leave a Comment