Definitie geldmarktfonds, wat betekent geldmarktfonds

Een geldmarktfonds is een beleggingsfonds dat zich richt op kortlopende schuldinstrumenten met een korte looptijd, zoals kortlopende staatsobligaties, kortlopende bedrijfsobligaties, kortlopende deposito’s en commerciële papieren. Het doel van een geldmarktfonds is om een hoge liquiditeit te bieden en een stabiele waarde te behouden. Het fonds belegt meestal in kortlopende schuldinstrumenten met een looptijd van minder dan een jaar. De waarde van een geldmarktfonds wordt meestal uitgedrukt in een netto-actiefwaarde (NAV) per aandeel.

Leave a Comment