Definitie fascisme, wat betekent fascisme

Fascisme is een politieke stroming die staat voor een autoritaire, nationalistische en totalitaire staatsvorm. Het is gebaseerd op het idee dat de staat het hoogste goed is en dat de staat alle aspecten van het leven van de burgers moet beheersen. Fascisme staat ook voor een extreem vorm van nationalisme, waarbij de staat de belangen van de natie boven die van individuele burgers stelt. Fascisme staat ook voor een extreem vorm van autoritarisme, waarbij de staat alle macht heeft en de burgers geen rechten hebben.

Leave a Comment