Definitie extramuralisering, wat betekent extramuralisering

Extramuralisering is het proces waarbij taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden die voorheen binnen een organisatie werden uitgevoerd, worden overgedragen aan externe partijen. Het doel van extramuralisering is om kosten te verlagen, de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en de flexibiliteit te vergroten.

Leave a Comment