Definitie extramurale zorg, wat betekent extramurale zorg

Extramurale zorg is zorg die wordt verleend buiten het ziekenhuis of verpleeghuis. Het omvat zorg die wordt verleend in de thuissituatie, zoals thuiszorg, verpleging, verzorging, begeleiding en behandeling. Het kan ook zorg betreffen die wordt verleend in een instelling, zoals een dagcentrum, een verzorgingshuis of een revalidatiecentrum.

Leave a Comment