Definitie eigen vermogen, wat betekent eigen vermogen

Eigen vermogen is het vermogen dat een bedrijf of persoon bezit, dat niet is verkregen door leningen of andere schulden. Het bestaat uit het vermogen dat is opgebouwd uit winst, investeringen en andere bronnen. Het eigen vermogen is een belangrijke maatstaf voor de financiële gezondheid van een bedrijf of persoon.

Leave a Comment